Mặc dù hiệu quả lao động của người Việt Nam không quá thấp so với khu vực, nhưng mức lương bình quân lại chưa bằng 1/10 so với mặt bằng chung của châu Á-Thái Bình Dương.

Tập đoàn ManpowerGroup vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số Nhân lực Toàn cầu (TWI), cho thấy Việt Nam đứng vị trí thứ 14 tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và 62 thế giới trong chỉ số này.

Theo khảo sát, mức lương trung bình tại Việt Nam khá thấp, đạt khoảng 220 USD/tháng, chỉ bằng khoảng 1/12 so với mức 2.648 USD/tháng của khu vực và 1.979 USD/tháng của thế giới.

Điều đáng buồn là hiệu quả lao động của người Việt lại không quá thấp so với khu vực. Cụ thể, hiệu quả lao động của Việt Nam đạt 4,33%, chỉ thấp hơn chút xíu so với mức 4,38% của khu vực.

Thời gian làm việc trong ngày và trong tuần của Việt Nam gần như tương đương so với mức trung bình trong khu vực.

Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng về kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam đạt 3,51%, thấp hơn so với mức 4,92% của khu vực.

Báo cáo cũng cho thấy lực lượng làm công việc trong khu vực chính thức còn khá khiêm tốn. Trong số 55,92 triệu lao động tại Việt Nam, lực lượng lao động làm công việc chính thức chỉ ở mức 38% (tương đương khoảng 18 triệu người), phần còn lại (62%) là các công việc phi chính thức và công việc tạm thời.

Một số hạn chế khác của lao động Việt Nam là chỉ 5% số người lao động biết tiếng Anh, và chỉ 10,4% có kỹ năng chuyên môn.

“Những chỉ số này cho thấy Việt Nam chưa khai thác được tối đa nguồn nhân lực của mình mặc dù nguồn lao động đầy tiềm năng của Việt Nam có nhiều cơ hội việc làm trong nước lẫn khu vực”, theo khảo sát.

Manpower cho rằng Việt Nam vẫn là một quốc gia có chi phí lao động cạnh tranh đối với các quốc gia mong muốn đầu tư tại châu Á-Thái Bình Dương.

Minh Tuệ