Trong năm nay, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã giảm bớt được 4.176 tỷ đồng nợ vay so với thời điểm đầu năm. Các khoản nợ vay giảm chủ yếu đến từ việc bán bớt tài sản và phát hành cổ phiếu để hoán đổi trái phiếu.

Bên cạnh đó, HAG cũng đã thực hiện phát hành chuyển đổi 137,5 triệu cổ phiếu để chuyển đổi khoản vay trái phiếu trị giá 1.100 tỷ đồng cho Temasek cùng với việc phát hành chuyển đổi nợ tại HAGL Agrico để giảm nợ.

Báo cáo tài chính quý III/2017 đã công bố cho thấy, HAGL còn gánh hơn 23.000 tỷ đồng nợ vay. HAGL kỳ vọng giảm nợ xuống còn hơn 19.837 tỷ đồng trong năm 2018 và giảm còn 15.837 tỷ đồng cuối năm 2019.

Đại diện HAGL cho biết, theo hợp đồng và lộ trình tái cơ cấu nợ vay, HAGL chỉ sẽ phải trả 1.500 tỷ đồng nợ vay trong năm 2018 và 3.000 tỷ đồng vào năm 2019 trong tổng số nợ hơn 23.000 tỷ đồng hiện nay.

Với kỳ vọng mảng trái cây sẽ đem về đòng tiền lớn trong năm 2018 và 2019, HAGL đặt mục tiêu trả thêm 2.500 tỷ đồng nợ gốc và lãi vay vào năm 2018 và 4.000 tỷ đồng trong năm 2019.

Ông Trịnh Việt Cường (trợ lý CTHĐQT) cho biết, việc bán mảng mía đường giúp HAGL thu được một phần tiền mặt và giảm nợ vay trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Trong bối cảnh giá cao su và cọ dầu chưa hồi phục ổn định, cây ngắn ngày được kỳ vọng có thể giúp HAGL xoay dòng vốn nhanh để vượt qua khó khăn.

Quang Minh (th)