Trong 9 tháng đầu năm 2018, Việt Nam chi 1,52 tỷ USD để nhập khẩu phân bón và thuốc trừ sâu. Trung Quốc chiếm trên 45% tổng giá trị nhập khẩu các mặt hàng này của Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam chi 1,52 tỷ USD để nhập khẩu phân bón và thuốc trừ sâu. Trung Quốc chiếm trên 45% tổng giá trị nhập khẩu các mặt hàng này của Việt Nam.

Trong đó, giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 9 tháng ước đạt 681 triệu USD, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 8 tháng đầu năm 2018 chủ yếu từ Trung Quốc, chiếm 49,4% tổng giá trị. Giá trị nhập khẩu mặt hàng này tăng tại các thị trường chính như: Anh 23,4%, Ấn Độ 18,2% và Malaysia 17,4%.

Thị trường có giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu giảm so với cùng kỳ là Hàn Quốc 18,5%, Nhật Bản 17,4% và Trung Quốc 6,8%.

Bên cạnh thuốc trừ sâu, lượng phân bón nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc 8 tháng qua cũng giảm 30,4%.

Ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 2,97 triệu tấn và 839 triệu USD, giảm 17,4% về khối lượng và giảm 13,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 360 nghìn tấn với giá trị đạt 101 triệu USD, tăng 5,8% khối lượng và tăng 18,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017; phân SA ước đạt 697 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 90 triệu USD, giảm 11,6% về khối lượng và giảm 3,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn phân bón nhập khẩu phân bón chủ yếu từ Trung Quốc và Nga chiếm 46,5% tổng giá trị. Thị trường có giá trị nhập khẩu mặt hàng phân bón các loại tăng mạnh nhất là Israen 80,9%, Malaysia 62,2%.

(Tổng hợp)