Vừa qua, nhiều dòng sông ở Pháp bất ngờ biến thành màu xanh khiến mọi người giật mình, không hiểu ai đã gây ra. Thực tế, nhân viên môi trường nước đã dùng loại màu không độc hại nhuộm xanh những dòng sông này, để kêu gọi ý thức bảo vệ sông.

Những nhân viên môi trường đã nhuộm xanh nước sông trong khoảng 12 khu vực bằng cách dùng loại huỳnh quang màu xanh, có màu sắc trông rất thật.

Nhân viên kiểm tra môi trường Yannick Pognart của cơ quan môi trường Pháp cho biết, loại phẩm màu miêu tả dòng sông ô nhiễm này không độc hại. Đây là cách kích thích thị giác mạnh, nhưng rất an toàn. Loại màu này cũng thường được dùng trong việc theo dõi dòng chảy của sông. Ngày nay vấn đề môi trường ngày càng nghiêm trọng, hệ quả của ô nhiễm môi trường thì ai cũng biết. Nhưng một phương diện khác, nhiệm vụ mà cơ quan môi trường phải làm ngày càng nhiều, trong khi nhiệm vụ ngày càng khó khăn.

Anh Patrick Chopin, một nhân viên môi trường khác cho biết: “Đây là cách làm để cảnh báo cho mọi người, vấn đề bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hàng đầu của quốc gia. Tôi mong mọi người hãy quan tâm và đẩy mạnh công tác phục vụ công đối với vấn đề này”.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: