Lễ Tạ Ơn là ngày lễ truyền thống của người Mỹ với ý nghĩa quan trọng gắn với huyền thoại lập quốc và bày tỏ lòng biết ơn Chúa đã ban cho cuộc sống no đủ, an lành. Đây cũng là khoảng thời gian các thành viên trong gia đình sum họp và gắn kết với nhau. Nhân dịp này, Tổng thống Trump đã có một bài phát biểu rất ý nghĩa tại Nhà Trắng.

Dưới đây là toàn văn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump nhân Ngày Lễ Tạ Ơn:

On Thanksgiving Day, we recall the courageous and inspiring journey of the Pilgrims who, nearly four centuries ago, ventured across the vast ocean to flee religious persecution and establish a home in the New World. They faced illness, harsh conditions, and uncertainty, as they trusted in God for a brighter future. The more than 100 Pilgrims who arrived at Plymouth, Massachusetts, on the Mayflower, instilled in our Nation a strong faith in God that continues to be a beacon of hope to all Americans. Thanksgiving Day is a time to pause and to reflect, with family and friends, on our heritage and the sacrifices of our fore-bearers who secured the blessings of liberty for an independent, free, and united country.

Nhân dịp Ngày Lễ Tạ Ơn, chúng ta hồi tưởng lại cuộc hành trình dũng cảm và đầy cảm hứng của những người hành hương gần bốn thế kỷ trước đã mạo hiểm vuợt đại dương bao la để trốn chạy khỏi đàn áp tôn giáo và xây dựng mái ấm tại tân thế giới. Họ đã đối mặt với bệnh tật, điều kiện khắc nghiệt và sự bất định, nhưng họ đặt niềm tin vào Thiên Chúa vì một tương lai tươi sáng hơn. Trên chiếc thuyền buồm Mayflower, hơn 100 người hành hương đã đặt chân tới Plymouth, Massachusetts và họ đã thấm nhuần vào đất nước của chúng ta một đức tin mãnh liệt vào Thiên Chúa, tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng cho tất cả người dân Mỹ. Ngày Lễ Tạ Ơn là thời điểm cùng gia đình, bạn bè lắng lại và hồi tưởng về di sản của chúng ta và sự hy sinh của những người tiên phong của chúng ta, những người đã đảm bảo phước lành của tự do cho một đất nước độc lập, tự do và đoàn kết.

After surviving a frigid winter and achieving their first successful harvest in 1621, the Pilgrims set aside 3 days to feast and give thanks for God’s abundant mercy and blessings. Members of the Wampanoag tribe who had taught the Pilgrims how to farm in New England and helped them adjust and thrive in that new land shared in the bounty and celebration. In recognition of that historic event, President George Washington, in 1789, issued a proclamation declaring the first national day of thanksgiving. He called upon the people of the United States to unite in rendering unto God our sincere and humble gratitude “for his kind care and protection of the People of this Country” and “the favorable interpositions of his Providence”. President Abraham Lincoln revived this tradition as our fractured Nation endured the horrors of the Civil War. Ever since, we have set aside this day to give special thanks to God for the many blessings, gifts, and love he has bestowed on us and our country.

Sau khi sống sót trong một mùa đông lạnh lẽo và thu được vụ mùa thành công đầu tiên vào năm 1621, những người hành hương đã dành 3 ngày để ăn mừng và cảm ơn sự thương xót và phước lành vô bờ của Thiên Chúa. Những thành viên của bộ lạc người da đỏ Wampanoag mà đã dạy cho những người hành hương cách trồng trọt tại New England và giúp họ thích ứng và phát triển trong vùng đất mới cũng được chia sẻ thành quả lao động và chung vui lễ hội. Để công nhận sự kiện lịch sử đó, vào năm 1789, Tổng thống George Washington đã ban hành một tuyên bố về ngày Lễ Tạ Ơn quốc gia đầu tiên. Ông đã kêu gọi người dân của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đoàn kết để gửi tới Thiên Chúa sự chân thành và lòng biết ơn khiêm nhường của chúng ta “vì Ngài đã chăm sóc và bảo vệ Người dân của đất nước này” và “sự quan phòng ưu ái của Ngài”. Tổng thống Abraham Lincoln đã hồi sinh truyền thống này khi đất nước chia rẽ của chúng ta phải chịu đựng những nỗi kinh hoàng của cuộc nội chiến. Từ sau đó, chúng ta đã dành ra ngày này để gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Thiên Chúa vì nhiều phước lành, quà tặng và tình yêu mà Ngài đã ban cho chúng ta và đất nước của chúng ta.

Tổng thống Trump phát biểu vào ngày Lễ Tạ Ơn (Ảnh: Reuters)

This Thanksgiving, as we gather in places of worship and around tables surrounded by loved ones, in humble gratitude for the bountiful gifts we have received, let us keep in close memory our fellow Americans who have faced hardship and tragedy this year. In the spirit of generosity and compassion, let us joyfully reach out in word and deed, and share our time and resources throughout our communities. Let us also find ways to give to the less fortunate whether it be in the form of sharing a hearty meal, extending a helping hand, or providing words of encouragement.

Lễ Tạ Ơn năm nay, khi chúng ta tụ họp tại những nơi thờ phượng và quanh bàn ăn gia đình cùng những người thân yêu, với lòng biết ơn khiêm nhường cho những món quà dồi dào mà chúng ta đã nhận được, chúng ta hãy nhớ tới những đồng bào người Mỹ của chúng ta đã phải đối mặt với khó khăn và bi kịch trong năm nay. Với tinh thần hào phóng và thiện lương, chúng ta hãy vui vẻ tiếp cận bằng lời nói và hành động, và chia sẻ thời gian và nguồn lực của chúng ta trên khắp các cộng động của chúng ta. Chúng ta cũng hãy tìm nhiều cách để trao cho những người kém may mắn hơn cho dù đó là hình thức chia sẻ một bữa ăn thịnh soạn, mở rộng một bàn tay giúp đỡ, hay nói ra những lời động viên.

Let us also find ways to give to the less fortunate whether it be in the form of sharing a hearty meal, extending a helping hand, or providing words of encouragement.

Chúng ta cũng hãy tìm nhiều cách để trao cho những người kém may mắn hơn cho dù đó là hình thức chia sẻ một bữa ăn thịnh soạn, mở rộng một bàn tay giúp đỡ, hay nói ra những lời động viên.

We are especially reminded on Thanksgiving of how the virtue of gratitude enables us to recognize, even in adverse situations, the love of God in every person, every creature, and throughout nature. Let us be mindful of the reasons we are grateful for our lives, for those around us, and for our communities. We also commit to treating all with charity and mutual respect, spreading the spirit of Thanksgiving throughout our country and across the world.

Chúng ta đặc biệt nhắc đến Lễ Tạ Ơn về cách mà đức hạnh của lòng biết ơn, ngay cả trong những hoàn cảnh bất lợi, cũng đều giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa trong mỗi người, mỗi sinh mệnh và trên khắp tự nhiên. Chúng ta hãy nhận thức về lý do mà chúng ta biết ơn cuộc sống của chúng ta, những người quanh chúng ta và cộng đồng của chúng ta. Chúng ta cũng cam kết hành xử với tất cả bằng sự từ thiện và tôn trọng lẫn nhau, lan tỏa tinh thần Lễ Tạ Ơn tới khắp đất nước chúng ta và trên toàn thế giới.

(Ảnh: theepochtimes.com)

Today, we particularly acknowledge the sacrifices of our service members, law enforcement personnel, and first responders who selflessly serve and protect our Nation. This Thanksgiving, more than 200.000 brave American patriots will spend the holiday overseas, away from their loved ones. Because of the men and women in uniform who volunteer to defend our liberty, we are able to enjoy the splendor of the American life. We pray for their safety, and for the families who await their return.

Hôm nay, chúng ta đặc biệt ghi nhận sự hy sinh của những thành viên phục vụ trong quân ngũ, nhân viên thực thi pháp luật, lực lượng phản ứng nhanh của chúng ta, những người đã làm việc hết mình và bảo vệ Đất nước của chúng ta. Lễ Tạ Ơn năm nay, hơn 200.000 người Mỹ dũng cảm sẽ đón kỳ nghỉ lễ này ở nước ngoài, cách xa những người thân yêu của họ. Nhờ những người đàn ông và phụ nữ trong quân ngũ, những người tình nguyện bảo vệ cho tự do của chúng ta, chúng ta mới có thể tận hưởng sự huy hoàng của cuộc sống Mỹ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự an toàn của họ và cho gia đình họ, những người đang chờ đợi họ trở về.

Now, therefore, I, Donald J. Trump, President of the United States of America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim Thursday, November 22, 2018, as a National Day of Thanksgiving. I encourage all Americans to gather, in homes and places of worship, to offer a prayer of thanks to God for our many blessings.

Vì thế, ngay bây giờ, Tôi, Donald J. Trump, Tổng thống của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nhờ có thẩm quyền được Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ trao cho tôi, tuyên bố Thứ Năm, ngày 22 tháng Mười Một năm 2018, là Ngày Lễ Tạ Ơn quốc gia. Tôi khuyến khích tất cả người dân Mỹ tụ họp tại nhà và những nơi thờ phượng, để cầu nguyện cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta thật nhiều phước lành.

I encourage all Americans to gather, in homes and places of worship, to offer a prayer of thanks to God for our many blessings.

Tôi khuyến khích tất cả người dân Mỹ tụ họp tại nhà và những nơi thờ phượng, để cầu nguyện cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta thật nhiều phước lành.

In witness whereof, I have hereunto set my hand this twentieth day of November, in the year of our Lord two thousand eighteen, and of the Independence of the United States of America the two hundred and forty-third.

Chứng thực ở đây, tôi đã đặt dấu ấn vào ngày hai mươi tháng Mười Một, năm Thiên Chúa hai ngàn mười tám và năm độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ lần thứ hai trăm bốn mươi ba.

Donald J. Trump

Thiện Nhân (Tổng hợp)