Trong bài này, chúng ta cùng nhau vừa học vừa chơi với những bức hình đánh lừa thị giác nhé!

Ảnh 1.

 1. A vase (lọ hoa)
 1. Two people (hai người)

Ảnh 2.

 1. Woman Reading (người phụ nữ đọc sách)
 1. Old Man’s Face (khuôn mặt của một ông già)

Ảnh 3.

 1. Flower (hoa)
 1. Woman’s Face (khuôn mặt của một thiếu nữ)

Ảnh 4.

 1. Woman standing in rain (cô gái đứng dưới mưa)
 1. Face (khuôn mặt)

Ảnh 5.

 1. Musician (nhạc sĩ)
 1. Girl’s Face (khuông mặt của cô gái)

Ảnh 6.

 1. Duck (con vịt)
 1. Rabbit (con thỏ)

Ảnh 7.

 1. Full face (nét mặt nhìn thẳng)
 1. Profile (nét mặt nhìn nghiêng)

Lưu ý: Với bức ảnh này, từ “Full face” chỉ miêu tả gần đúng. Full face là khuôn mặt nhìn thẳng (cả khuôn mặt).

Ảnh 8.

 1. Up (lên)
 1. Down (xuống)

Ngọc Lan (tổng hợp)

Từ Khóa: