Khi muốn diễn tả trạng thái mệt, chúng ta thường nói: “I am tired”. Hãy thử những câu thú vị hơn dưới đây nhé!

Tiếp theo Phần 1

11. I’m whacked. – Tôi đau ê ẩm hết cả. (như bị đánh)

12. I’m sleepy. – Tôi buồn ngủ quá.

13. I’m flat out tired. – Tôi kiệt sức rồi.

14. I’m dead on my feet. – Tôi chết tới chân rồi.

15. I’m running on empty. – Tôi sắp hết năng lượng rồi.

16. I’m running on fumes. – Tôi hết năng lượng rồi.

17. I’m fatigued. – Tôi quá mệt mỏi.

18. I’m tired out. – Tôi rất mệt mỏi.

19. I’m weary. – Tôi mệt rã rời.

20. I’m tired to the bone. – Tôi mệt tới tận xương cốt.

Thuần Thanh