Chuyên đề: Tín ngưỡng Thần Phật

Không tin vào Thần Phật sẽ có kết cục gì?

Không tin vào Thần Phật sẽ có kết cục gì?

Shakespeare từng nói rằng: “Đừng phỉ báng những điều bạn không thực sự biết, nếu không tính mạng của bạn sẽ gặp trùng trùng điệp điệp những nguy hiểm”. Hãy cùng xem câu chuyện chân thực về một gia đình không tin Thần được ghi ...