Vĩnh biệt cây trứng cá

Vĩnh biệt cây trứng cá

"...Và anh nhảy ra ngồi ở chạc cây trứng cá với tôi. Hết coi chim tha rác, chúng tôi lại nhìn ra dãy xe cộ nối đuôi nhau chạy ngoài đường. Chán nhìn xe cộ, ...