Khi nào bạn nên quyết định buông bỏ để bay bổng?

Đời sống 31/03/19, 08:22

Bạn đang kết nối, ở những mức độ khác nhau với mục đích lớn hơn? Hoặc có lẽ bạn không hoàn toàn ở thời điểm đó nhưng nhận ra công việc hiện tại của mình chỉ là một công việc? Bạn cảm giác có điều gì đó ngoài kia đang hấp ...

Điện thoại có ý nghĩa gì trong cuộc sống của bạn?

Đời sống 19/03/19, 08:39

Khi ai đó hỏi số điện thoại của tôi và tôi trả lời rằng: “Tôi không dùng điện thoại” và phản ứng “Điều đó thật tuyệt” hoặc “Ồ, rất tốt” và một đôi mắt ngạc nhiên tròn xoe mắt. Tại Mỹ, hiện nay có đến 95% người trưởng thành sở ...