Tag Archives: website

Tiêm vắc xin Pentaxim: Nghẽn mạng đăng ký qua website

Website phục vụ cho đăng ký tiêm chủng của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội không hiển thị được trang chủ và trang đăng ký tiêm chủng khiến việc tìm hiểu thông tin để đăng ký trực tuyến gặp khó khăn. Từ sáng ...