Tag Archives: trị bệnh bằng vỏ chuối tiêu

Điều trị 9 loại bệnh chỉ bằng vỏ chuối tiêu

Rất nhiều người thích ăn chuối tiêu, sau khi ăn xong chuối tiêu thường tiện tay đem vỏ chuối vứt bỏ. Nhưng kỳ thực, vỏ chuối có thể dùng để trị bệnh! Nó có thể được dùng để trị bệnh cao huyết áp, trúng gió, ...