Tag Archives: ruột thừa

Tên gọi là ‘ruột thừa’ nhưng không thừa

Nhiều người cho rằng, ruột thừa là cơ quan không có vai trò đáng kể gì trong cơ thể, và thậm chí người ta cắt bỏ luôn ruột thừa trong các phẫu thuật khác để phòng hậu họa. Cách nghĩ này dường như không ổn. ...