Tag Archives: Rửa chân trước khi ngủ

Không nên xem thường việc rửa chân trước khi ngủ

Từ xưa dân gian đã có cách nói: “rửa chân trước khi ngủ, tốt hơn uống thuốc bổ”. Người xưa cho rằng, rửa chân có nhiều lợi ích đối với sức khỏe: “Mùa xuân rửa chân, thăng dương cố thác; mùa hè rửa chân, thấp ...