Tag Archives: Robert Falcon Scott

Phát hiện hộp bánh quy hơn 100 năm tuổi ở Nam Cực

Một hộp bánh trái cây bị bỏ quên từ đầu thế kỷ 20 bỏ quên vừa được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn ở Nam Cực nhờ điều kiện bảo quản tuyệt vời của vùng đất này. Một nhóm các nhà bảo tồn di sản ...