Tag Archives: rise

Phân biệt Rise và Raise

Trong tiếng Việt, hai từ rise và raise có nghĩa là tăng lên, nâng lên. Tuy nhiên cách sử dụng 2 từ này trong tiếng Anh có sự khác biệt. Hãy cùng xem trong bài học dưới đây và thử làm bài tập ở cuối ...