Tag Archives: Lễ hội làng Mọc

Tưng bừng lễ hội 5 làng Mọc

Lễ hội truyền thống luôn là dịp để bảo lưu những giá trị văn hóa và gìn giữ những tài sản tinh thần vô giá của dân tộc. Lễ hội làng Mọc hiện nay cũng là sự tiếp nối cho dòng chảy đó. Đã từ ...