Tag Archives: Hệ thống giáo dục

Việt Nam cần chấm dứt giáo dục nhồi nhét!

Có lẽ cần phải có một luận án “hậu tiến sĩ” về sinh học tiến hoá để chứng minh rằng học sinh ngày nay có bộ não “tiến hoá” hơn so với bộ não của các thế hệ cha anh thủa trước, nếu không, sẽ ...