Video này không phải là để khuyến khích bạn bỏ học, mà để giúp bạn hiểu rằng, bạn không cần phải quá lo lắng khi không đạt điểm cao ở trường, và cũng đừng tự đánh giá thấp bản thân mình.

Đừng bao giờ nghĩ rằng giá trị con người có thể đo được bằng điểm số. Hãy khám phá và chú tâm đến sở trường, đam mê của mình, vì đó mới chính là những thứ có thể giúp bạn thành công trong cuộc sống.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Hãy kiểm tra các cụm từ tiếng Anh trong bài mà bạn có thể nghe được nhé:

 • the most important place: nơi quan trọng nhất
 • the worst experience: trải nghiệm tồi tệ nhất
 • pretty long time: cũng khá lâu rồi
 • time travel: vượt thời gian
 • go back in time: quay về quá khứ
 • stop myself from: ngăn bản thân làm việc gì
 • three different private schools: 3 trường tư thục khác nhau
 • for the same reasons: vì cùng một lý do

The school system doesn’t recognise that kids are different. Everyone’s worth is measured by these grades, especially in Maths and Science.

Hệ thống trường học không nhận ra mọi trẻ em đều khác nhau. Giá trị con người đều bị đo bằng điểm số, đặc biệt là môn toán và khoa học.

 • have no idea: không biết
 • (be) obsessed with: ám ảnh
 • (be) motivated to V: thúc giục, động lực
 • a better and smarted person: người thông minh hơn và tốt hơn
 • (be) satisfied with: hài lòng
 • (be) expelled from: đuổi học
 • (be) good at: giỏi
 • get me wrong: hiểu lầm ý
 • get rid of: dẹp bỏ
 • constantly worry and memorize: liên tục lo lắng hay ghi nhớ
 • some useless facts: những thông tin vô ích
 • deliver information: truyền tải kiến thức
 • make sense: hiểu 
 • serve a different mission: đóng một vai trò khác 
 • push away: xa lánh

But I think the role of teachers should be completely reshaped.
Tôi nghĩ vai trò của thầy cô giáo cần phải được thay đổi.

 • the entire school system: toàn bộ hệ thống giáo dục 
 • absolutely worthless: hoàn toàn vô ích
 • as much information as possible: càng nhiều thông tin càng tốt
 • certainly forgot everything already: chắc chắn đã quên sạch
 • learn the same things: học những thứ giống nhau
 • waste our entire childhood: phí phạm tuổi thơ
 • a bunch of useless facts: mớ kiến thức vô dụng

The primary goal of schools should to help kids develop skills that will help them for the rest of their life. 
Mục đích cốt lõi của trường học là giúp các em phát triển kỹ năng mà chúng cần cho suốt cuộc đời mình. 

 • strengths and weaknesses: sở trường và sở đoản
 • passionate about: đam mê về cái gì
 • come out of school: ra khỏi trường
 • In all honestly: thành thật phải nói
 • the modern educational system: hệ thống giáo dục đương thời
 • completely outdated: hoàn toàn lạc hậu

The point of this video is not to convince you to drop out of school, but rather to make you understand en’t getting good grades, don’t underestimate yourself, never think that your worth is measured by these useless grades. Discover your strengths and passions and entirely focus on them, because that’s what will make you successful in life.
Mục đích của video này không bảo bạn bỏ học mà là để bạn hiểu ra rằng bạn không cần quá lo lắng về nó. Nếu bạn không đạt điểm cao, cũng đừng tự đánh giá thấp bản thân mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng phẩm chất của bạn được đo bằng điểm số. Hãy khám phá sở trường và đam mê của bạn và hoàn toàn chú tâm vào chúng bởi vì chúng sẽ giúp bạn thành công trong cuộc sống. 

Bản dịch video: Live and Learn

Thiện Nhân