Tag Archives: Chỉ số môi trường kinh doanh

Cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam

 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện” (do USAID tài trợ) tổ chức một chuỗi hội thảo từ ngày 12/03 đến ngày 17/03/2015 với sự trình bày trực ...