Tag Archives: Chất dinh dưỡng

Những đồ ăn mà thận của bạn sẽ không thích

Thận là cơ quan quan trọng để lọc chất độc cho cơ thể. Với đàn ông, đây là cơ quan đặc biệt quan trọng, vì sức khỏe toàn thân của đàn ông có liên quan chặt chẽ với thận. Thói quen sống không lành mạnh, ...

6 lý do vì sao một calo không phải là một calo

Có rất nhiều sự huyền hoặc vô lý khi nói về dinh dưỡng, trong đó “huyền hoặc về calo” là một trong những điều phổ biến nhất … và cũng gây tổn hại nhiều nhất. Đó là quan niệm rằng calo là phần quan trọng ...