Tag Archives: atlantis

Thành phố Atlantis của Trung Quốc (video)

Vào năm 2001 các chuyên gia tại Trung Quốc đã phát hiện ra một thành phố cổ xây dựng từ thời Đông Hán, bí ẩn nằm sâu dưới đáy hồ Thiên Đảo, tỉnh Triểu Giang. Chúng được ví như là phiên bản của thành phố Atlantis. ...