Toàn cảnh những chiến thuật ở đủ mọi phương diện mà chính quyền Trung Quốc đang triển khai để thống trị toàn cầu. Thế giới lâm nguy!