Tổng thống Trump nói chuyện với học viên Pháp Luân Công về cuộc đàn áp ở Trung Quốc