- Cảnh tên lửa Ukraina hạ gục xe thiết giáp Nga

- Dàn tăng phương Tây bắt đầu hội tụ về Ukraina, viễn cảnh đối đầu tăng thời Chiến tranh Lạnh của Nga rất đáng chờ đợi

- Quân đội Nga không có Wagner sẽ thua trận nhanh hơn