- Sau khi cấm các chuyến đi từ châu Phi, ông Biden bị đem so sánh với ông Trump, người từng bị chính ông cáo buộc ‘bài ngoại’
- Ứng cử viên cấp tiến của ông Biden bị các thành viên Đảng Dân chủ phản đối
- Ông Biden cho tăng phí khai thác dầu thêm 50% trong khi cáo buộc các cty dầu tăng giá giả tạo
- Hoa Kỳ phản đối nỗ lực của China Telecom nhằm tiếp tục hoạt động tại Mỹ