- Đài Loan - quốc gia châu Á duy nhất được mời tham dự hội nghị Hoa Kỳ-Litva

- Giám đốc FBI: Nếu ĐCSTQ tấn công Đài Loan, thiệt hại kinh doanh sẽ là khủng khiếp nhất

- Chuyên gia: 2 nguyên nhân Bắc Kinh dám tùy tiện đánh Đài Loan

- ĐCSTQ chi tiền cho Hội Đồng tâm Ái quốc sách nhiễu người tập Pháp Luân Công tại Đài Loan