Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm 19/2, giám đốc bệnh viện số 8 Vũ Hán Vương Bình đang phải nằm viện vì nhiễm COVID-19.