ĐCSTQ muốn lợi dụng đại dịch viêm phổi Vũ Hán để “ngoại giao vắc xin”. Tuy nhiên, dữ liệu do các tạp chí y khoa The Lancet ngày 17/11 tiết lộ vắc xin sản xuất tại Trung Quốc không khả quan. Các học giả cũng đặt câu hỏi về sự chậm trễ của ĐCSTQ trong việc công bố dữ liệu về tính hiệu quả và an toàn.