Người nghèo thì phấn đấu để có được cuộc sống như người trên thành phố, còn người giàu thì lại cố phấn đấu, ‘bon chen’ thêm mấy năm nữa để có thể trở về hưởng lạc chốn thôn quê. Dễ có thể thấy, đây là một nghịch lý, một sự mâu thuẫn trong xã hội ngày nay.