John Roberts – Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, được mời tham gia đọc bài diễn văn tại buổi lễ tốt nghiệp của trường trung học Cardigan, nơi con trai ông theo học. Tại đây, ông đã chúc con trai mình gặp phải bất hạnh và đau khổ.