Họ là nghệ sỹ, nhà báo, nghiên cứu sinh, kỹ sư, chuyên viên đầu tư tài chính. Những câu chuyện riêng tư đầy xúc động về trải nghiệm diệu kì khi sức khỏe phục hồi, tìm thấy lời giải cho những mâu thuẫn, hàn gắn lại những đổ vỡ và hạnh phúc trong sự thăng hoa của đạo đức, trí tuệ và tinh thần.