Đại Kỷ Nguyên TV 13/7 - Sầu riêng "siêu rẻ" 19.000 đồng/kg - ăn xong trả lại hột!

Đại Kỷ Nguyên TV 13/7 - Sầu riêng "siêu rẻ" 19.000 đồng/kg - ăn xong trả lại hột!