Bà Danielle Pletka, phó chủ tịch cấp cao về nghiên cứu chính sách đối ngoại và quốc phòng tại Viện Doanh nghiệp Mỹ và học giả Derek Scissors cho rằng đã đến lúc các quỹ hưu trí Mỹ cần ngừng đầu tư vào các công ty tiếp tay cho Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và người biểu tình Hồng Kông, theo New York Times.