Một người có trình độ hay không, chủ yếu biểu hiện thông qua cách nói chuyện của họ.

John Davison Rockefeller Sr, ông vua dầu mỏ giàu có từng nói: “Nếu giao tiếp là một món hàng, tôi sẽ trả nhiều hơn bất cứ thứ gì để mua nó.”

Những người không thể giao tiếp luôn xây dựng những bức tường che một cách vô hình. Ngược lại, người biết nói chuyện thường mang lại những điều may mắn và tốt lành trong cuộc sống như cá gặp nước.

Nói chuyện là một bản năng, nhưng nói là một môn tu luyện đòi hỏi sự học hỏi không ngừng. Những người thực sự có thể nói chuyện biết cách kiểm soát thái độ khi mở miệng và có chừng mực trong lời nói.