Trong cuộc đời này, điều gì bạn mong mỏi nhất?

Mong cầu là việc bạn kì vọng vào những gì chưa đến, chưa có, chưa đủ. Sống trong tâm thái đó làm sao cảm nhận được niềm vui trọn vẹn trong hiện tại, với cái bạn đang có. Tiếc nuối quá khứ, chờ đợi tương lai chính là nguyên nhân của nỗi khổ tâm trong mỗi người. Trong khi, chỉ có hiện tại là có thật.