Bộ Y tế nói về đề xuất cho người tiêm đủ 2 mũi vắc xin ra đường