Cùng anh đi chợ xuân
Đường xa như thêm gần
Ô kìa mùa xuân tới
Cỏ xanh nâng bước chân.

Ngựa hí vang bên suối
Ô xòe cho nắng say
Mặt trời quên xuống núi
Dấu nắng vàng trong mây.

Ngựa hí vang bên suối, ô xòe cho nắng say (Ảnh: mercitour.com)

Mùa xuân vui xuống chợ
Tìm nhau theo tiếng khèn
Chợ vui, đông vui quá
Ai cũng như là quen.

Anh không mua rượu trắng
Em không mua măng rừng
Chợ xuân ta đợi bạn
Câu hát tìm người thương.

Chợ xuân ta đợi bạn, câu hát tìm người thương. (Ảnh: Flickr)

Rượu chưa uống mà say
Mặt trời quên xuống núi
Ngựa hí vang bên suối
Chợ vui không nỡ về.

Nghiêm Hằng