Sau mưa hiện một ngôi đền
Hiện mái nhà cũ, hiện nền đất xưa
Hiện sông Cái, hiện ao Vua
Hiện núi Nùng, hiện tháp Rùa rêu phong…

Tôi ngồi gạn đục khơi trong
Thấy yêu con gió đi vòng chiều nay

Sau mưa hiện một ngôi đền, hiện mái nhà cũ, hiện nền đất xưa (Ảnh: mytour.vn)

Tôi ngồi học cỏ, học cây
Học mưa, học nắng, học ngày, học đêm
Học tự nhiên, mảnh trăng liềm
Đêm từng đêm tự đầy thêm mà rằm.

Huy Giang