Người từ miền Hư Vô
Vượt qua lớp lớp từng khung trời
Đi xuống nhân gian
Truyền ban Thiên Pháp độ Chúng sinh
Chuyển Pháp Luân.

Người chịu nhiều thương đau
Cộng chung oan chướng của nhân loại
Mang hết trên thân
Người đến đây độ nhân.

Thế gian nhiều ân oán ngút ngàn
Thế gian nhiều gian dối bạc đen
Thế gian nhiều tai ách kiếp nạn
Thế gian nào đâu biết ngày tan.

Người đã mang theo
Nguyện ước vô cùng
Để cứu chúng sinh
Người xuống trần gian.

Người đã mang theo
Đại Pháp Vũ Trụ
Phổ độ thế nhân
Giải cứu Đại Khung.

Chúng sinh
Từ đây đã có cơ hội
Khắp nơi
Trọn niềm vui Chân Thiện Nhẫn
Trong Ân Phúc vô biên
Con xin viết câu ca
Thay hết khắp nhân gian
Mừng Kính Ơn Người.

Vô Cố Nhân


Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm: