Con về ngồi dưới chân đê
Chiều buông rộn rã tiếng quê ấm nồng
Bìm bịp gọi nước bên sông
Tiếng quê chân chất vẫn không lẫn vào

Mô – tê – răng – rứa – mi – tau
Âm thanh đặc quánh sắc màu dân gian
Hiền như bông lúa, quả cam
Lành như sương sớm, vầng trăng khuyết lùa

Hiền như bông lúa, mụt cam, lành như sương sớm, vầng trăng khuyết lùa (Ảnh: Pinterest)

Hồn quê trong tiếng chuông chùa
Tình quê tim tím hoa mua gió ngàn
Tiếng quê – tiếng mẹ dịu dàng
Từ trong máu thịt ruột gan dáng hình

Hành trình xa xứ mưu sinh
Tiếng quê tha thiết ân tình trong con
Xa quê mấy chục năm tròn
Tuổi xanh giờ đã lưng còm tóc sương
Nay ngày về lại cố hương
Ngồi say! giọng nói thân thương ấm lòng

Nay ngày về lại cố hương, ngồi say! giọng nói thân thương ấm lòng (Ảnh: Pinterest)

Duy Thơm