Vườn quê cây khế, vườn trầu
Tre non âu yếm vuốt đầu con bê
Gió lay hoa rắc vỉa hè,
Trâu nằm bỏm bẻm lắng nghe trẻ cười

Gió lay hoa rắc vỉa hè, trâu nằm bỏm bẻm lắng nghe trẻ cười (Nguồn ảnh: Vnkings.com)

Khói lam lách ngói lên trời
Gà con tíu tít bới mồi gốc rơm
Nhớ quê bỏ rượu bỏ cơm
Dửng dưng vị ngọt hương thơm xứ người.

Hữu Khai