Video: Vịnh hẹp tuyệt đẹp ở Na Uy

Khác 19/05/16, 07:24

Na Uy là đất nước của những vịnh hẹp vờ hơn 2.000 vịnh biển hẹp (Fiord) hình thành giữa các bờ đá dốc. Fiord trong tiếng Na Uy có nghĩa là trống rỗng. Người ta ước tính những vịnh hẹp này được hình thành cách đây 10.000-15.000 năm khi băng ...

End of content

No more pages to load