Thành ngữ cổ: Trí huệ của văn minh 5000 năm

Văn hóa 23/06/16, 16:04

Thành ngữ là di sản vô giá, nó bám rễ sâu vào nền văn hóa truyền thống, góp phần làm cho ngôn ngữ này thật giàu nội hàm và vì thế cũng hết sức quyến rũ. Đằng sau mỗi câu thành ngữ đều chưa đựng một câu chuyện, một giai thoại ...

End of content

No more pages to load