10 cụm động từ phổ biến với ‘Up’

Học tiếng Anh 07/04/17, 23:42

Chỉ với một giới từ “up”, thế nhưng động từ đi trước nó khác nhau thì ý nghĩa cũng sẽ khác hẳn nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu về các cụm động từ phổ biến đi với “up” này nhé! Get up: /ɡet ʌp/: Đứng dậy, tỉnh dậy Ví dụ: After the ...

End of content

No more pages to load