Tôn Ngộ Không chân chính quy y không phải từ lúc bái Đường Tăng làm sư phụ, mà là sau khi ngắm một bức tranh

Tứ đại danh tác 17/06/20, 07:30

Khai tâm cốt một chữ thành.Lẽ huyền giác ngộ, tử sinh rõ đường. Sau khi Đường Tăng gỡ lá bùa trấn yểm trên núi Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không được giải thoát, bái Đường Tăng làm sư phụ, nguyện ý phò tá người sang Tây Trúc thỉnh kinh. Giữa đường ...

Giọt nước mắt của Mỹ hầu vương

Tứ đại danh tác 08/06/20, 09:30

Ngày tháng trăm năm tựa bóng câuĐời người, bọt nước khác gì đâuSớm còn thắm đỏ đôi gò máChiều đã bạc phơ nửa mái đầu.Giấc điệp tàn rồi, đời ảo cảCuốc kêu da diết hãy quay đầu.Xưa nay làm phúc đều tăng thọỞ thiện Trời thương lọ phải cầu. Mở đầu ...

End of content

No more pages to load