Gửi em!… Cô gái hiền lành thủa xưa

Nghệ thuật 01/07/17, 15:00

Em ơi! Trả hồn nhiên cho mẹ... Trả dịu dàng thỏ thẻ cho cha! Học chi những sự sa đà Hay gì lời lẽ chua ngoa của đời.. Em biết Mẹ buồn rơi nước mắt.. Cha lặng thầm ruột thắt dõi theo? Ông bà dạy dẫu gieo neo Vẫn nên gìn giữ những điều thanh cao! Em hất ...

End of content

No more pages to load