Giết người hàng loạt bằng cách tiêm thuốc độc

Thế giới đó đây 13/06/16, 07:49

Thời Thế chiến thứ Hai, Đức Quốc Xã đã từng dùng cách tiêm thuốc độc để giết chết người Do Thái. Trong kỷ nguyên của nền văn minh hiện đại ngày nay, chính quyền Trung Quốc dưới thời kỳ Giang Trạch Dân lãnh đạo và "buông rèm nhiếp chính", lại áp dụng cách tàn ...

End of content

No more pages to load