Cụm động từ với Tell

Học tiếng Anh 14/11/16, 09:45

Trong bài này, chúng ta sẽ được học 5 cụm động từ đi với ‘tell’. Hãy xem khi đi cùng với các giới từ khác nhau thì ý nghĩa của nó sẽ thay đổi như thế nào nhé. 1. Tell against: Làm chứng chống lại/ nói chống lại Ví dụ: You told that you ...

Cách để kể một câu chuyện bằng tiếng Anh

Học tiếng Anh 30/12/15, 20:45

Một kỹ năng hữu ích trong tiếng Anh là có thể kể một câu chuyện hay các mẩu chuyện vặt về những gì đã xảy ra với bạn hay với một người khác mà bạn biết. Làm thế nào để bắt đầu Những câu chuyện cổ tích thường bắt đầu với ...

Phân biệt say, tell, talk và speak

Học tiếng Anh 26/09/15, 09:42

Say: Nghĩa: Nói ra, nói rằng, nhấn mạnh nội dung được nói ra. Say không bao giờ có tân ngữ chỉ người theo sau. Có thể sử dụng “say something”(nói điều gì đấy) hoặc “say something to somebody.” (nói điều gì đấy với ai đấy) Ví dụ: I want to say something about my ...

End of content

No more pages to load