Nhân sinh cảm ngộ: Luân hồi trong cuộc đời

Văn hóa 17/10/16, 10:52

Phật gia giảng "lục đạo luân hồi", ý nói rằng hết thảy sinh mệnh trong tam giới đều phải trải qua lục đạo luân hồi. Bởi vì làm việc thiện việc ác khác nhau mà được trở về những nơi khác nhau. Lục đạo có thể chia thành ba thiện đạo ...

End of content

No more pages to load